Montessori dílničky

450 Kč
Montessori dílničky

Montessori dílničky představují program pro rodiče s dětmi, v rámci kterého mají děti možnost pracovat s montessori pomůckami v připraveném prostředí, které podporuje jejich psychický, fyzický i emoční vývoj. Děti si kromě praktických dovedností osvojují řád, učí se respektovat prostor jiných dětí a vyjadřovat pocity.

Děti se učí

  • soustředit na danou činnost dle svého výběhu,
  • vymezovat si vlastní prostor, respektovat prostor ostatních,
  • dodržovat nastavená pravidla, pečovat o pomůcky,
  • pracovat samostatně i ve skupině,
  • rozvíjet schopnost sebeobsluhy,
  • rozvoj samostatnosti, radost z odvedené práce,
  • rozvoj sebevědomí dítěte.

Cena kurzu: 450 Kč  (jednorázová lekce 110 Kč)

Permice obsahuje 5 lekcí a má platnost 2 měsíce.