Koloběh roku

880 Kč
Koloběh roku

Zážitkový tématický program s prvky Montessori pedagogiky. Je určen pro rodiče s dětmi ve věku 3 až 6 let. Začíná se společným tématem na elipse a poté samostatná práce s montessori aktivitami.

Dětem přináší možnost soustředěné práce se specifickým materiálem, pomůcky vyrobené podle zásad Montessori pedagogiky, součástí jsou i výtvarné, tvořivé aktivity.

Děti se učí

  • soustředit na danou činnost dle svého výběhu,
  • vymezovat si vlastní prostor, respektovat prostor ostatních,
  • dodržovat nastavená pravidla,
  • pečovat o pomůcky,
  • pracovat samostatně i ve skupině,
  • rozvíjet schopnost sebeobsluhy, rozvoj samostatnosti,
  • radost z odvedené práce,
  • rozvoj sebevědomí dítěte.

Cena kurzu: 880 Kč  (jednorázová lekce 130 Kč)

Kurz probíhá v blocích 1 blok = 8 lekcí. Jedna náhradní lekce ve volné montessori dílničce.