Poznáváme zvířátka

1500 Kč
Poznáváme zvířátka

Zážitkový tématický program s prvky Montessori pedagogiky. Je určen pro rodiče s dětmi od 2 let. Začíná se společným tématem na elipse a poté samostatná práce s montessori aktivitami.

Dětem přináší možnost soustředěné práce se specifickým materiálem, pomůcky vyrobené podle zásad Montessori pedagogiky, součástí jsou i výtvarné, tvořivé aktivity.

Náplň programu

 • seznámení se živými zvířátky
 • rozvoj poznávacích schopností dítěte
 • rozvoj jemné motoriky

Děti se učí

 • soustředit na danou činnost dle svého výběhu
 • vymezovat si vlastní prostor, respektovat prostor ostatních
 • dodržovat nastavená pravidla
 • pečovat o pomůcky
 • pracovat samostatně i ve skupině
 • rozvíjet schopnost sebeobsluhy, rozvoj samostatnosti
 • radost z odvedené práce
 • rozvoj sebevědomí dítěte

Cena kurzu: 1500 Kč

Kurz probíhá v blocích 1 blok – 10 lekcí