Malý průzkumník

720 Kč
Malý průzkumník

Program pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let věku. Děti v hodinách zkoumají a objevují, osvojují si různé dovednosti, nabírají zkušenosti v oblasti jemné motoriky a smyslů. Kurz je kombinací cvičení a montessori aktivit. Vzhledem k věku dítěte. K dispozici je ve cvičebně jak překážková dráha, tak montessori aktivity k danému věkovému vývoji dětěte.

Děti se učí

  • pohybový vývoj, hrubá motorika, jemná motorika,
  • řeč, rozumový vývoj,
  • orientační dovednosti, rovnováha, koordinace pohybů,
  • soustředit na danou činnost dle svého výběru,
  • rozvíjet smysly, sluchové, hmatové,
  • manipulace s předměty,
  • radost z poznávání.

Cena kurzu: 720 Kč  (jednorázový vstup 110 Kč)

Kurz probíhá v blocích 8 lekcí + 9. lekce náhradní zdarma.